استفاده از توت خشک یزد در تهیه غذاهای مخصوص هندوستان

توت یک گیاه سریع رشد و بسیار هتروزیگوت با طبیعت چند ساله است که برای رشد در شرایط متنوع از ارتفاعات، خاک، دما و شرایط pH بهتر سازگار است. توت از آنجایی که در برابر سیل، خشکسالی و جریان باد مقاوم است، مناسب ترین گونه درختی برای محوطه سازی در مناطق شهری محسوب می شود.

می توان توت خشک یزد را در شرایط آبی و همچنین دیم با دامنه بارندگی سالانه 600-2500 میلی متر کشت کرد. به راحتی می توان آن را در اشکال مختلف اراضی دشتی، تپه ای، دره ای و مناطق شیب دار کشت کرد.

در شهرها، می توان آن را در کنار جاده ها، در امتداد سواحل رودخانه ها، در امتداد دشت های سیلابی، در پارک های عمومی، باغ ها، لبه های محصولات زراعی، به عنوان درختان خیابانی و در مناطق باشگاه های تفریحی کشت کرد.

جنگل کاری با کشت توت باعث احیای کربن خاک، حفظ ظرفیت نگهداری آب در خاک، جلوگیری از فرسایش خاک در هنگام سیل و شرایط قطع آب می شود. بهبود مواد مغذی خاک، پرورش میکرو فلور خاک، بهبود کیفیت هوا و می تواند جریان های باد و طوفان های شن را حفظ کند.

کشت توت بیشتر می تواند کشت مخلوط با علف، سبزیجات یا سایر محصولات نقدی را امکان پذیر کند. به عنوان مثال، کاشت توت نتایج دلگرم کننده ای در بهبود شرایط خاک، بهبود کیفیت هوا، حفظ خاک و آب، حفظ شرایط نامطلوب محیطی نشان داد.

از این رو، توت بیشتر به عنوان گیاهی برای جنگل کاری در سراسر کشورها انتخاب می شود و از این رو، به عنوان یک گونه درخت جنگل کاری سبز در نظر گرفته می شود.

از طرف دیگر آلاینده های فلزات سنگین به عنوان طبیعت بسیار سمی و غیرقابل تجزیه در نظر گرفته شدند. زیرا نه میکروب های خاک از فلزات سنگین به عنوان متابولیت خود استفاده می کنند و نه گیاهان از آنها به عنوان مواد مغذی و معدنی استفاده می کنند.

اگر فلزات سنگین از طریق سیستم آب یا به وسیله‌های دیگر وارد بدن انسان شوند، منجر به اختلال در عملکرد اندام‌ها می‌شود که اثرات شدیدی بر سیستم سلامت انسان دارد بنابراین پیشگیری از فلز سنگین بسیار ضروری است. آلودگی در خاک و آب و همچنین نیاز فوری به رفع این آلاینده های بسیار مضر و سمی وجود دارد.